POŘAD BOHOSLUŽEB ZDOUNKY, MILOVICE, ROŠTÍN
od 19.1. do 26.1.2020 - 04. týden

neděle 19.1. 2. neděle v mezidobí
MILOVICE 07:30 Za † Metoděje Veselého, † rodiče a živou rodinu
ROŠTÍN 09:00 Za farníky
ZDOUNKY 10:30 Na poděkování Trojjedinému Bohu, Panně Marii a sv. Filoméně za dar života s prosbou o další ochranu a požehnání do dalších let a za živou rodinu a + manžela a bratra
pondělí 20.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
ZDOUNKY 17:30 Za kněze
středa 22.1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
ROŠTÍN 16:00 ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti
16:30 Za + Antonína Polišenského a za dueše v očistci
ZDOUNKY 17:30 Za jednotu křesťanů
čtvrtek 23.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
ZDOUNKY 16:30 ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti
17:30 Za nemocné s prosbou k Panně Marii a k Trojjedinému Bohu.
pátek 24.1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
ZDOUNKY 17:30 Na poděkování
sobota 25.1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
ZDOUNKY 17:30 Za + Libuši Císařovou a za živou rodinu
neděle 26.1. 3. neděle v mezidobí
MILOVICE 07:30 Za † rodiče Blažkovy a † syna
ROŠTÍN 09:00 Za + Annu Koláčkovou, manžela a dvě dcery
ZDOUNKY 10:30 Za + P. Jaroslava Nesvadbu

 

Od 18. do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů

K této příležitosti můžeme využít modlitbu za blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana:

Všemohoucí Bože, skrze spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje jsi dal slovanským národům poznat Tvé jméno. Pane, obdivuhodný ve svých svatých, na jejich přímluvu připoj k zástupu nebeských ochránců ke slávě na oltáři také svého věrného služebníka Antonína Cyrila Stojana.

Panno Maria, Matko jednoty, on ve Tvé svatyni čeká na své vzkříšení a svou oslavu. Tobě zasvětil všechny své nadměrné práce a námahy pozemského života, aby se co nejdříve splnil poslední odkaz Pána Ježíše: Aby všichni byli jedno.

Dej, aby tato naše práce nebyla marná, abychom spolu s ním v jednotě víry a v čisté lásce jedněmi ústy a jedním srdcem slavili v jedné Církvi vznešené jméno tvého Syna, který žije a kraluje na věky. Amen.

 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.