POŘAD BOHOSLUŽEB v rozmezí od 26.5. do 2.6.2019

neděle 26.5. 6.neděle Velikonoční - Den modliteb za pronásledované křesťany
MILOVICE 07:30 mše sv.
ROŠTÍN 09:00 mše sv.
ZDOUNKY 10:30 10:15 Májová pobožnost.....Za † Karla Budíka, † rodiče Emílii a Teofila Pinďáka k Božímu milosrdenství a přímluvu Panny Marie
pondělí 27.5. sv.Augustina z Canterbury,biskupa
ZDOUNKY 07:45 Za † rodiče a bratra Královy a živou rodinu k Božímu milosrdenství +  májová
úterý 28.5. úterý 6. velikonočního týdne
ZDOUNKY mše sv. NENÍ
středa 29.5. středa 6. velikonočního týdne
ROŠTÍN 17:00 společná ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti
17:30 mše sv.
ZDOUNKY 18:30 Za † manželku Evu Obermajerovu k Božímu milosrdenství + májová
čtvrtek 30.5. NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
ROŠTÍN 17:00 mše sv.
ZDOUNKY 18:30 Za † dárce Církve + májová
pátek 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie
ZDOUNKY 18:30 Za † Františka Musila k Božímu milosrdenství a živou rodinu + poslední májová 
sobota 1.6. sv.Justina,mučedníka
ZDOUNKY - první sobota 07:45 Na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie + růženec + 15 minut rozjímání (nad některým z tajemství sv.růžence)
14:00 Nácvik dětí na 1. sv. přijímání v kostele
18:30 Vyprošení Božích milostí a ochrany Panny Marie k narozeninám pro Stanislava, Filoménu, Miloslavu a Jitku
neděle 2.6. 7.neděle Velikonoční - den modliteb za sdělovací prostředky
MILOVICE 07:45 mše sv.
ROŠTÍN 09:00 mše sv.
ZDOUNKY 10:30 Za farníky obou farností

Neděle 26.5. se koná se SBÍRKA v celé naší vlasti na pomoc pronásledovaným křesťanům,aby se mohli vrátit domů .

od pátku 31.5. začíná devítidenní příprava na Slavnost seslání Ducha Svatého.