POŘAD BOHOSLUŽEB ZDOUNKY, MILOVICE, ROŠTÍN
od 11.7. do 19.7.2020 - 29. týden

neděle 12.7. 15. neděle v mezidobí
MILOVICE 07:30 Za živou a † rodinu Havlíkovu a Flekáčovu
ROŠTÍN 09:00 Za + Josefa Hlladkého, rodiče a celou + rodinu
ZDOUNKY 10:30 Za farníky
pondělí 13.7. sv. Jindřicha
ZDOUNKY 18:30 Na úmysl Panny Marie Fatimské
úterý 14.7. bl. Hroznaty, mučedníka
ZDOUNKY 07:00 Za + rodiče Bazálkovy a prarodiče a za duše v očistci
středa 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
ROŠTÍN 17:00 ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti
17:30 Za + Marii Kadlčíkovou , manžela a dvě dcery
ZDOUNKY 07:00 Na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
čtvrtek 16.7. Panny Marie Karmelské
ZDOUNKY 17:30 ADORACE za pronásledované křesťany a rodiny ve farnosti
18:30 Na poděkování za dar života Karolíny a Augustina s prosbou o požehnání Trojjedinného Boha a ochranu Panny Marie
pátek 17.7. bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
ZDOUNKY 10:00 Pohřeb + Boženy Nezdařilové
sobota 18.7. sobota 15. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
ZDOUNKY 18:30 Za + rodinu Ponížilovu, + Františka Bláhu a za živou rodinu k Božímu milosrdenství
neděle 19.7. 16. neděle v mezidobí
MILOVICE 07:30 Za farníky
ROŠTÍN 09:00 Za + Františka Obdržálka a za tatínka Františka
ZDOUNKY 10:30 Na poděkování Bohu a Panně Marii za života a za živou rodinu

Děkuji za pomoc s úklidem lešení a s úklidem kostela všem brigádníkům.
Příští neděli bude sbírka na splátku dluhu na ACO.