POŘAD BOHOSLUŽEB - FARNOST KŘENOVÁ V BRNĚ
od 13.6. do 20.6.2021 - 24. týden

neděle 13.6. 11. neděle v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 08:00

za živé a zemřelé farníky

09:30

za + Aloise Cigánka

11:00

za + Kazimíra Gajdoše

18:30

za spásu Miriam a Elišky a Boží milosrdenství pro jejich rodiče, kteří jim neumožnili se narodit

pondělí 14.6. pondělí 11. týdne v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 06:00

za + pana Šipra

úterý 15.6. nezávazná památka sv. Víta, mučedníka
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 06:00

o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro Danu a Kristýnu a jejich rodiny

18:30

za náš národ

středa 16.6. středa 11. týdne v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 06:00

za Boží požehnání pro rodinu Frankovu komplexní uzdravení všech jejich členů a vysvobození z kletby

18:30

za Boží požehnání, vysvobození od Zlého a šťastnou hodinku pro matku

čtvrtek 17.6. čtvrtek 11. týdne v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 06:00

za Boží požehnání, vysvobození od Zlého a šťastnou hodinku pro otce

18:30

za dar víry, vysvobození od Zlého a šťastnou hodinku smrti pro synovce

pátek 18.6. pátek 11. týdne v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 06:00

za dar víry, vysvobození od Zlého a šťastnou hodinku smrti pro sestru

18:30

za dar víry, vysvobození od Zlého a šťastnou hodinku smrti pro švagra

sobota 19.6. nezávazná památka sv. Romualda, opata, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 08:00

za všechny členy širší rodiny, kteří ztratili víru

18:30

za + Ervína Dirdu

neděle 20.6. 12. neděle v mezidobí
farní kostel Nep. Početí Panny Marie 08:00

za rodinu Přikrylovu a Řehákovu

09:30

za živé a zemřelé farníky

11:00

za Rudíka a jeho rodiče

18:30

za + manžela Ladislava Sládka a maminku Boženu