POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF SV. FILIPA A JAKUBA ZLÍN
od 2. 8. do 9. 8. 2020 - 32. týden

neděle 2. 8. 18. neděle v mezidobí
07:00 za * a + farníky
08:30 za * a + rodinu Věrných a duše v očistci
10:00 ke cti a chvále Boha Otce
11:30 za vnuky Jakuba a Pavlíka Šafránkovy, jejich rodiče s prosbou o dar víry a ochrany Panny Marie
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za Boží požehnání pro dceru Martinu s rodinou a syna Jaroslava s rodinou
pondělí 3. 8. pondělí 18. týdne v mezidobí
06:30 za duše v očistci a * rodinu Škubalovu a Štětkářovu, Salajovu a Shaaw
18:30 za + Boženu Beníčkovou a manžela Jaroslava a duše v očistci
úterý 4. 8. památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze,
06:30 za + Jaroslava Čapáka, jeho rodiče a živou rodinu
středa 5. 8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
06:30 za + v uplynulém měsíci a jejich rodiny
18:30 za syna Kristiana a celou rodinu
čtvrtek 6. 8. svátek Proměnění Páně
06:30 za + kamaráda Rostislava Ovesného a * rodinu
18:30 za + Anežku Kuželovou
pátek 7. 8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
06:30 za všechny, kdo se zapojují do služby ve farnosti
11:00 mše sv. k zakončení příměstského tábora
12:30 pohřeb: Korbičková Anna
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 za + manžele Boženu a Ladislava Šimečkovy a požehnání pro celou rodinu
sobota 8. 8. památka sv. Dominika, kněze
06:30 za Boží požehnání pro rodinu Šintálovu, Kolářovu a Knedlovu
18:30 na poděkování za prokázaná milosrdenství
neděle 9. 8. 19. neděle v mezidobí
07:00 za * a + rodinu Jakešovu a Kamasovu
08:30 za * a + farníky
10:00 za Vlastu a Karla Perůtkovy, * a + rodinu, dar zdraví a duše v očistci
11:30 na úmysl dárce
17:00 příležitost k tiché adoraci
18:30 na úmysl dárce