POŘAD BOHOSLUŽEB v rozmezí od 22.6. do 30.6.2019

sobota 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo Sobotní památka Panny Marie
Břeclav 18:30 mše svatá za živé rodiny
neděle 23.6. 12. neděle v mezidobí
Břeclav 07:45 mše svatá za + Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 mše svatá na poděkování za přijatá dobrodiní
pondělí 24.6. SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
Stará Břeclav 14:00 pohřeb se mší svatou pana Antonína Pafkoviče
Břeclav 18:00 zádušní mše svatá za + Alenu Buchtovou
úterý 25.6. úterý 12. týdne v mezidobí
Břeclav mše svatá nebude
středa 26.6. středa 12. týdne v mezidobí
Břeclav 18:00 mše svatá za . . .
čtvrtek 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Břeclav 07:45 mše svatá za . . .
Rajhrad u Brna 14:00 requiem P. Augustina Ladislava Gazdy, OSB v Rajhradě v opatském chrámě
pátek 28.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Břeclav 18:00 mše svatá na poděkování za dožitých požehnaných 94 roků života, za zdraví, a Boží požehnání
18:40 hodinová adorace za posvěcení kněží
sobota 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŚTOLŮ, HLAVNÍCH PATRONŮ BRNĚNSKÉ DIECÉZE - DOPORUČENÝ SVÁTEK
Břeclav 11:00 udílení svátosti křtu
18:30 mše svatá za † Jarmilu Chmelovou
neděle 30.6. 13. neděle v mezidobí
Břeclav 07:45 mše svatá na úmysl dárce
10:30 mše svatá za † Annu a Jakuba Čapkovy

Příležitostná oznámení v neděli 23. 6. 2019:

     Dnešní sbírka je na bohoslovce. Děkujeme všem štědrým dárcům.

     V pátek na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova po mši svaté asi 18.40 hod. bude hodinová adorace před Nejsvětější svátostí za posvěcení kněží.


Manželské ohlášky:

     Ve smyslu kánonů 1067 a 1069 CIC oznamujeme, že: Kamil Pichler z Břeclavi a Alžběta Kozáková z Břeclavi uzavřou dne 6. 7. 2019 ve farnosti Lednice církevní manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci. Děkujeme.

     Patrik Hennel z Břeclavi a Michaela Duláková z Břeclavi si udělí svátostné manželství ve Staré Ľubovni. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

     Dnes 23. 6. 2019 v 16.30 hod. jsme zváni do Poštorné na nešpory a předání kvalifikačních osvědčení o udělení kantorské kvalifikace účastníkům varhanického kurzu.

     Příští neděli zakončíme se školáky slavnostním TE DEUM uplynulý školní rok. Děti, které sbírali nálepky za mše ať si nezapomenou donést své sešitky, dostanou malou odměnu.
     Po mši svaté bude asi 5 minutové setkání biřmovanců s duchovním otcem. Malé info k přípravě na biřmování.

     - od středy večera 10. 7. začíná v Brně Katolická charismatická konference. Přednášky, mše svaté, modlitby, jsou jako každoročně v klimatizované hale na Výstavišti. Program je vždy velmi kvalitní, je možné se zúčastnit třeba i na jeden den. Program i s možností přihlásit se je na vebových stránkách https://konference.cho.cz/. Doporučujeme zvláště biřmovancům, mládeži, chase a všem, kdo chtějí prohloubit svoji víru.