POŘAD BOHOSLUŽEB BŘECLAV
od 1.8. do 9.8.2020 - 32. týden

sobota 1.8. památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
18:30 za Annu a Jakuba Čapkovy
neděle 2.8. 18. neděle v mezidobí
07:45 za † Annu Petrjánošovu, rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10:30 za děti, které půjdou letos v říjnu k 1. svatému přijímání
pondělí 3.8. pondělí 18. týdne v mezidobí
18:00 ( volná intence )
středa 5.8. Posvěcení římské baziliky Panny Marie
18:00 za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Darmovzalovu
čtvrtek 6.8. svátek Proměnění Páně
kaple u nádraží 07:45 ( volná intence )
pátek 7.8. sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků
18:00 ( volná intence )
sobota 8.8. památka sv. Dominika, kněze
11:00 svatba se mší svatou Petra Pafkovičová a Radovan Varga
18:30 ( volná intence )
neděle 9.8. 19. neděle v mezidobí
07:45 ( volná intence )
10:30 za farní společenství

V neděli 9. 8. bude děkanem břeclavským při mši svaté v 10.30 hod. uveden do funkce faráře Otec Pavel Römer