POŘAD BOHOSLUŽEB v rozmezí od 13.7. do 21.7.2019

sobota 13.7. sv. Jindřicha, nebo sobotní památka Panny Marie
18:30 na poděkování za 80 let života
neděle 14.7. 15. neděle v mezidobí
07:45 za Miladu a Josefa Lubalovy a syna Františka
10:30 za . . .
pondělí 15.7. památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
18:00 za † rodiče Antonína a Marii Ševčíkovi a celou rodinu
úterý 16.7. Panny Marie Karmelské
mše svatá nebude
středa 17.7. bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
v kostele sv. Mikuláše v Tvrdonicích v 15.00 hod. pohřeb paní Zlatice Koníčkové
18:00 za † Vlastu a Jana Dvořákovy a celou živou a † rodinu
čtvrtek 18.7. čtvrtek 15. týdne v mezidobí
kaple u nádraží 07:45 mše svatá za . . .
pátek 19.7. pátek 15. týdne v mezidobí
18:00 za Františka Klimoviče, syna, 4. sourozence a duše v očistci
sobota 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
11:00 udílení svátosti křtu
18:30 za . . .
neděle 21.7. 16. neděle v mezidobí
07:45 mše svatá za Antonína Ivančice
10:30 mše svatá za živou a + rodinu Janoškovu a duše v očistci

Příležitostná oznámení v neděli 14. července 2019:
⇒ ve čtvrtek ráno v 7.45 hod. bude mše svatá v kapli u nádraží