POŘAD BOHOSLUŽEB BŘECLAV
od 14.9. do 22.9.2019 - 38. týden

sobota 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
18:30 za † manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran a sourozence
neděle 15.9. 24. neděle v mezidobí
07:45 za syna Jaromíra a rodiny z obou stran
10:30 za † rodiče Elsnerovy, jejich děti a zetě
pondělí 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
18:00 za † MUDr. Ludmilu Kainarovou a dvoje rodiče
úterý 17.9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
Dnes mše sv. není
středa 18.9. středa 24. týdne v mezidobí
18:00 za Josefa a Zdeňka Darmovzalovy, živou a † rodinu Darmovzalovu
čtvrtek 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
07:45 ( volná intence )
09:00 mše svatá pro maminky na mateřské dovolené
pátek 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
18:00 za † manžela Bedřicha Krále a živou a † rodinu
19:00 příprava na svátost biřmování
sobota 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
18:30 za † rodiče Ludmilu a Františka Barančicovy
neděle 22.9. 25. neděle v mezidobí
07:45 za živou a † rodinu Šmídkovu a Ivičičovu
10:30 za † rodiče Lacinovy a Ivančicovy

Příležitostná oznámení v neděli 1. září 2019:

⇒ ve čtvrtek bude v 9.00 hod. mše svatá pro maminky na mateřské dovolené po prázninové pauze
⇒ v pátek 20. 9. v 19.00 hod. je příprava na přijetí svátosti biřmování (prosím udělejte si ve svém časovém rozvrhu prostor pro hodinu a půl)

Výzva ke zvonění zvonů 21. září v 18 hodin

„Evropské zvony se rozezní 21. 9. 2019 v 18 hod, na oslavu Mezinárodního dne míru“

     Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která má  za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet  zvonů na zdůraznění nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví.

     Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, aby se v sobotu 21. září v době od 18 do 18:15 hodin rozezněly kostelní zvony jako připomínka Mezinárodního dne míru.

     Na stránce https://sharingheritage.de/kulturerbejahr/europaweites-glockenlaeuten/ je možno si pohlédnout, která místa v Evropě byla do této společné akce zapojena v loňském roce.

     ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D, CSsR

     generální sekretář ČBK