POŘAD BOHOSLUŽEB BŘECLAV
od 16.11. do 24.11.2019 - 47. týden

sobota 16.11. sv. Markéty Skotské / sv. Gertrudy, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
18:30 za Jakuba Sýkoru
neděle 17.11. 33. neděle v mezidobí
07:45 za † Marii a Josefa Malhockých
10:30 za † a živou rodinu Niklovu
pondělí 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla.
18:00 za nemocnou sestru
úterý 19.11. úterý 33. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 20.11. středa 33. týdne v mezidobí
18:00 za † paní Varaďovou
čtvrtek 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
07:45 za † Anežku Steinerovou
17:30 animovaná adorace
pátek 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
18:00 za † rodiče Mikuličovy, sestru Marii a syna Pavla
sobota 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
18:30 zádušní mše svatá za † Václava Pafkoviče a rodinu
neděle 24.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
07:45 za † Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 za † rodinu Veselou, Ferburovou a Viktorinovou

Příležitostná oznámení v neděli 17. listopadu 2019:

    ⇒ tento týden mají biřmovanci možnost osobního setkání, rozhovoru s duchovním otcem. Jedná se o čtvrtek, pátek a sobotu odpoledne od 15.30 - dle rozvrhu, jak se zapsali. Kdo nevěděl kvůli času, může se zapsat ještě dnes po mši. Setkání bude v kostele.

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2019

     V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po dlouhá desetiletí devastovala naši zemi.

     Na Českou biskupskou konferenci se obrátila organizace Post Bellum s prosbou, zda by se naše farnosti mohly připojit k oslavě tohoto výročí zvoněním na kostelní zvony v neděli 17. listopadu.

     Prosíme tímto všechny duchovní správcem, aby zajistili, aby se v neděli 17. listopadu, symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezněly kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989.

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference