NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 23.2. do 31.1.2021

Den Čas Místo a intence
neděle
23.2.
07:45 : za † rodiče Josefa a Boženu Tučkovy a syna Josefa
10:30 : za farní společenství
pondělí
24.2.
18:00 : ( volná intence )
středa
26.2.
07:45 : ( volná intence )
18:00 : za rodiče Benkovičovy a Černohorské
čtvrtek
27.2.
07:45 : ( volná intence )
pátek
28.2.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
29.2.
18:30 : ( volná intence )
neděle
1.3.
07:45 : za † Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 : za † Václava a Martu Sůkalovy
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
2.3.
18:00 : ( volná intence )
středa
4.3.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
5.3.
07:45 : ( volná intence )
pátek
6.3.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
7.3.
18:30 : ( volná intence )
neděle
8.3.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
9.3.
18:00 : ( volná intence )
středa
11.3.
18:00 : za † tatínka Inocence Horáka
čtvrtek
12.3.
07:45 : Za Antonína pokus
pátek
13.3.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : za † Vladimíra a Ludmilu Kainarovy
sobota
14.3.
18:30 : za Vladimíru Ivančicovou, sestru a rodiče
neděle
15.3.
07:45 : za † manžele Jakuba a Ludmilu Černých a Martina Barančice
10:30 : za farní společenství
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
16.3.
18:00 : ( volná intence )
středa
18.3.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
19.3.
07:45 : za † maminku k nedožitým 100 narozeninám a duše v očistci
18:00 : ( volná intence )
pátek
20.3.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
21.3.
18:30 : za † Ludmilu a Václava Pafkovičovi
18:30 : za † manžela Stanislava Valachoviče a rodiče z obou stran a sourozence
neděle
22.3.
07:45 : za † Josefa a Anežku Mackovy
10:30 : za farní společenství
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
23.3.
18:00 : ( volná intence )
středa
25.3.
18:00 : za † Josefa Darmovzala, manželku a syna Josefa
čtvrtek
26.3.
07:45 : ( volná intence )
pátek
27.3.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : ( volná intence )
sobota
28.3.
18:30 : za † Vojtěcha Třetinu a rodiče
neděle
29.3.
07:45 : za † rodiče Martina a Boženu Pafkovičovi
10:30 : za farní společenství
za † Jarmilu Slámovou
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
30.3.
18:00 : za Ignáce Imricha a rodiče z obou stran
středa
1.4.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
2.4.
07:45 : ( volná intence )
pátek
3.4.
17:25 : pobožnost křížové cesty
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
4.4.
18:30 : ( volná intence )
neděle
5.4.
07:45 : za † Ladislava Petruska
10:30 : za farní společenství
14:30 : pobožnost křížové cesty
pondělí
6.4.
18:00 : ( volná intence )
středa
8.4.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
9.4.
18:00 : za  + Vojtěšku a Františka Přibylovi
pátek
10.4.
15:00 : památka Umučení Páně
sobota
11.4.
20:00 : obřady velikonoční vigilie (intence je volná)
neděle
12.4.
07:45 : za Regínu Pafkovičovou
10:30 : za farní společenství
pondělí
13.4.
18:00 : ( volná intence )
středa
15.4.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
16.4.
07:45 : ( volná intence )
pátek
17.4.
18:00 : za † maminku Zdenku Viktorinovou
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
18.4.
18:30 : ( volná intence )
neděle
19.4.
07:45 : za † Vlastimila Bártu
10:30 : za farní společenství
pondělí
20.4.
18:00 : ( volná intence )
středa
22.4.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
23.4.
07:45 : ( volná intence )
pátek
24.4.
18:00 : ( volná intence )
sobota
25.4.
18:30 : ( volná intence )
neděle
26.4.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
27.4.
18:00 : ( volná intence )
středa
29.4.
18:00 : za † Josefa Darmovzala a rodiče z obou stran
čtvrtek
30.4.
07:45 : ( volná intence )
pátek
1.5.
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
2.5.
18:30 : ( volná intence )
neděle
3.5.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
4.5.
18:00 : ( volná intence )
středa
6.5.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
7.5.
07:45 : ( volná intence )
pátek
8.5.
18:00 : ( volná intence )
sobota
9.5.
18:30 : ( volná intence )
neděle
10.5.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
11.5.
18:00 : ( volná intence )
středa
13.5.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
14.5.
07:45 : ( volná intence )
pátek
15.5.
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
16.5.
18:30 : ( volná intence )
neděle
17.5.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
za † Jana Košťála
pondělí
18.5.
18:00 : ( volná intence )
středa
20.5.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
21.5.
07:45 : ( volná intence )
pátek
22.5.
18:00 : ( volná intence )
sobota
23.5.
18:30 : ( volná intence )
neděle
24.5.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
25.5.
18:00 : ( volná intence )
středa
27.5.
18:00 : za dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu
čtvrtek
28.5.
07:45 : ( volná intence )
pátek
29.5.
18:00 : ( volná intence )
sobota
30.5.
18:30 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
neděle
31.5.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
1.6.
18:00 : ( volná intence )
středa
3.6.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
4.6.
07:45 : ( volná intence )
pátek
5.6.
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
6.6.
18:30 : za rodinu Doricovu, Benevovu a Moravčikovu
neděle
7.6.
07:45 : za † Jarmilku Houdkovu a celou † rodinu
10:30 : za farní společenství
pondělí
8.6.
18:00 : ( volná intence )
středa
10.6.
18:00 : za † rodinu Odstrčilíkovu a Pajchlovu
čtvrtek
11.6.
07:45 : ( volná intence )
pátek
12.6.
18:00 : ( volná intence )
sobota
13.6.
18:30 : ( volná intence )
neděle
14.6.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
15.6.
18:00 : ( volná intence )
středa
17.6.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
18.6.
07:45 : ( volná intence )
pátek
19.6.
18:00 : ( volná intence )
19:00 : příprava na biřmování (předpokládaný konec 20.30)
sobota
20.6.
18:30 : ( volná intence )
neděle
21.6.
07:45 : za † Boženu a Miroslava Loučkovy
10:30 : za farní společenství
pondělí
22.6.
18:00 : ( volná intence )
středa
24.6.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
25.6.
07:45 : ( volná intence )
pátek
26.6.
18:00 : ( volná intence )
sobota
27.6.
18:30 : ( volná intence )
neděle
28.6.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
29.6.
18:00 : ( volná intence )
středa
1.7.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
2.7.
07:45 : ( volná intence )
pátek
3.7.
18:00 : ( volná intence )
sobota
4.7.
18:30 : ( volná intence )
neděle
5.7.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
6.7.
18:00 : ( volná intence )
středa
8.7.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
9.7.
07:45 : ( volná intence )
pátek
10.7.
18:00 : ( volná intence )
sobota
11.7.
18:30 : ( volná intence )
neděle
12.7.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
13.7.
18:00 : ( volná intence )
středa
15.7.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
16.7.
07:45 : ( volná intence )
pátek
17.7.
18:00 : ( volná intence )
sobota
18.7.
18:30 : ( volná intence )
neděle
19.7.
07:45 : za † Antonína Ivančice
10:30 : za farní společenství
pondělí
20.7.
18:00 : ( volná intence )
středa
22.7.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
23.7.
07:45 : ( volná intence )
pátek
24.7.
18:00 : ( volná intence )
sobota
25.7.
18:30 : ( volná intence )
neděle
26.7.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
27.7.
18:00 : ( volná intence )
středa
29.7.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
30.7.
07:45 : ( volná intence )
pátek
31.7.
18:00 : ( volná intence )
sobota
1.8.
18:30 : za Annu a Jakuba Čapkovy
neděle
2.8.
07:45 : za † Annu Petrjánošovu, rodinu Křížovu a Petrjánošovu
10:30 : za farní společenství
pondělí
3.8.
18:00 : ( volná intence )
středa
5.8.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
6.8.
07:45 : ( volná intence )
pátek
7.8.
18:00 : ( volná intence )
sobota
8.8.
18:30 : ( volná intence )
neděle
9.8.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
10.8.
18:00 : ( volná intence )
středa
12.8.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
13.8.
07:45 : ( volná intence )
pátek
14.8.
18:00 : ( volná intence )
sobota
15.8.
18:30 : ( volná intence )
neděle
16.8.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
17.8.
18:00 : ( volná intence )
středa
19.8.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
20.8.
07:45 : ( volná intence )
pátek
21.8.
18:00 : ( volná intence )
sobota
22.8.
18:30 : ( volná intence )
neděle
23.8.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
24.8.
18:00 : ( volná intence )
středa
26.8.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
27.8.
07:45 : ( volná intence )
pátek
28.8.
18:00 : ( volná intence )
sobota
29.8.
18:30 : ( volná intence )
neděle
30.8.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
31.8.
18:00 : ( volná intence )
středa
2.9.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
3.9.
07:45 : ( volná intence )
pátek
4.9.
18:00 : ( volná intence )
sobota
5.9.
18:30 : ( volná intence )
neděle
6.9.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
7.9.
18:00 : ( volná intence )
středa
9.9.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
10.9.
07:45 : ( volná intence )
pátek
11.9.
18:00 : ( volná intence )
sobota
12.9.
18:30 : ( volná intence )
neděle
13.9.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
14.9.
18:00 : ( volná intence )
středa
16.9.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
17.9.
07:45 : ( volná intence )
pátek
18.9.
18:00 : ( volná intence )
sobota
19.9.
18:30 : ( volná intence )
neděle
20.9.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
21.9.
18:00 : ( volná intence )
středa
23.9.
18:00 : za dar zdraví a Božího požehnání do dalších let
čtvrtek
24.9.
07:45 : ( volná intence )
pátek
25.9.
18:00 : ( volná intence )
sobota
26.9.
18:30 : ( volná intence )
neděle
27.9.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
28.9.
18:00 : ( volná intence )
středa
30.9.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
1.10.
07:45 : ( volná intence )
pátek
2.10.
18:00 : ( volná intence )
sobota
3.10.
18:30 : ( volná intence )
neděle
4.10.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
5.10.
18:00 : ( volná intence )
středa
7.10.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
8.10.
07:45 : ( volná intence )
pátek
9.10.
18:00 : ( volná intence )
sobota
10.10.
18:30 : ( volná intence )
neděle
11.10.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
12.10.
18:00 : ( volná intence )
středa
14.10.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
15.10.
07:45 : ( volná intence )
pátek
16.10.
18:00 : ( volná intence )
sobota
17.10.
18:30 : ( volná intence )
neděle
18.10.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
19.10.
18:00 : ( volná intence )
středa
21.10.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
22.10.
07:45 : ( volná intence )
pátek
23.10.
18:00 : ( volná intence )
sobota
24.10.
18:30 : ( volná intence )
neděle
25.10.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
26.10.
18:00 : ( volná intence )
středa
28.10.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
29.10.
07:45 : ( volná intence )
pátek
30.10.
18:00 : ( volná intence )
sobota
31.10.
18:30 : za † Jakuba Sýkoru
neděle
1.11.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
2.11.
18:00 : ( volná intence )
středa
4.11.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
5.11.
07:45 : ( volná intence )
pátek
6.11.
18:00 : ( volná intence )
sobota
7.11.
18:30 : za † Řehoře Čapku
neděle
8.11.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
9.11.
18:00 : ( volná intence )
středa
11.11.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
12.11.
07:45 : ( volná intence )
pátek
13.11.
18:00 : ( volná intence )
sobota
14.11.
18:30 : ( volná intence )
neděle
15.11.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
16.11.
18:00 : ( volná intence )
středa
18.11.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
19.11.
07:45 : ( volná intence )
pátek
20.11.
18:00 : ( volná intence )
sobota
21.11.
18:30 : ( volná intence )
neděle
22.11.
07:45 : za † Miroslava a Boženu Loučkovy
10:30 : za farní společenství
pondělí
23.11.
18:00 : ( volná intence )
středa
25.11.
18:00 : za † rodinu Darmovzalovu a Kainarovu
čtvrtek
26.11.
07:45 : ( volná intence )
pátek
27.11.
18:00 : ( volná intence )
sobota
28.11.
18:30 : ( volná intence )
neděle
29.11.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
30.11.
18:00 : ( volná intence )
středa
2.12.
18:00 : na úmysl dárce
čtvrtek
3.12.
07:45 : ( volná intence )
pátek
4.12.
18:00 : ( volná intence )
sobota
5.12.
18:30 : ( volná intence )
neděle
6.12.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
7.12.
18:00 : ( volná intence )
středa
9.12.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
10.12.
07:45 : ( volná intence )
pátek
11.12.
18:00 : ( volná intence )
sobota
12.12.
18:30 : ( volná intence )
neděle
13.12.
07:45 : za † Vladimíra a Ludmilu Kainarovy
10:30 : za farní společenství
pondělí
14.12.
18:00 : ( volná intence )
středa
16.12.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
17.12.
07:45 : ( volná intence )
pátek
18.12.
18:00 : ( volná intence )
sobota
19.12.
18:30 : ( volná intence )
neděle
20.12.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
21.12.
18:00 : ( volná intence )
středa
23.12.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
24.12.
07:45 : ( volná intence )
pátek
25.12.
18:00 : ( volná intence )
sobota
26.12.
18:30 : ( volná intence )
neděle
27.12.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
28.12.
18:00 : ( volná intence )
středa
30.12.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
31.12.
16:00 : ( volná intence )
16:50 : po mši svaté krátká adorace a TE DEUM
pátek
1.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
2.1.
18:30 : ( volná intence )
neděle
3.1.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
4.1.
18:00 : ( volná intence )
středa
6.1.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
7.1.
07:45 : ( volná intence )
pátek
8.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
9.1.
18:30 : ( volná intence )
neděle
10.1.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
11.1.
18:00 : ( volná intence )
středa
13.1.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
14.1.
07:45 : ( volná intence )
pátek
15.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
16.1.
18:30 : ( volná intence )
neděle
17.1.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
18.1.
18:00 : ( volná intence )
středa
20.1.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
21.1.
07:45 : ( volná intence )
pátek
22.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
23.1.
18:30 : ( volná intence )
neděle
24.1.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství
pondělí
25.1.
18:00 : ( volná intence )
středa
27.1.
18:00 : ( volná intence )
čtvrtek
28.1.
07:45 : ( volná intence )
pátek
29.1.
18:00 : ( volná intence )
sobota
30.1.
18:30 : ( volná intence )
neděle
31.1.
07:45 : ( volná intence )
10:30 : za farní společenství